Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43877
Title: Thực trạng và giải pháp phát triển rừng trồng Giổi nhung cung cấp gỗ lớn tại Kon Hà Nừng, Tây Nguyên
Authors: Trần, Hồng Sơn
Keywords: Giổi nhung
Kon Hà Nừng
Gỗ lớn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 340 .- Tr.95-104
Abstract: Giổi nhung là cây gỗ lớn thường xanh, cao 30 - 40 m, đường kinh 40 - 70 cm. âáy là loài cây đặc hữu của Việt Nam, chỉ gặp ở các tỉnh Tây Nguyên từ Gia Lai, Đắk Lắk đến Lâm Đồng (Di Linh, Braian). Các mô hình trồng rừng Giổi nhung đã được thiết lập trong khoảng thời gian từ năm 1986 đến năm 2001, đều nằm trong vùng phân bố tự nhiên của loài, trên các lập địa đất feralit đô nâu, đất đỏ bazan, độ dốc 5-15°... .
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43877
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.