Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43885
Nhan đề: Hiện trạng và thách thức của ngành mía đường Việt Nam khi thực thi hiệp định thương mại tự do hàng hóa Asean (ATIGA/ACE)
Tác giả: Trần, Công Thắng
Đặng, Kim Khôi
Bùi, Thị Việt Anh
Đoàn, Thị Bùi Hạnh
Nguyễn, Văn Trọng
Từ khoá: Nhập khẩu mía đường
AEC
ATIGA
Thách thức
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 344 .- Tr.3-12
Tóm tắt: Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp điều tra, thu thập số liệu, phân tích thống kê và tham vấn chuyên gia để đánh giá hiện trạng ngành mía đường tại tỉnh Tây Ninh, qua đó đã phân tích rõ hiện trạng và những thay đổi của ngành mía đường Việt Nam trong 10 năm qua, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân và khả năng cạnh tranh của ngành kết hợp với rà soát và phân tích cam kết trong khuôn khổ hiệp định thương mại tự do hàng hóa ASEAN (ATIGA/AEC). Từ hiện trạng phát triển, nghiên cứu này đã đánh giá một số thách thức chính của ngành mía đường khi thực thi cam kết thương mại trong khuôn khổ hiệp định ATIGA/AEC và đề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro thách thức trong thời gian tới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43885
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
8.35 MBAdobe PDF
Your IP: 54.210.223.150


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.