Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43885
Title: Hiện trạng và thách thức của ngành mía đường Việt Nam khi thực thi hiệp định thương mại tự do hàng hóa Asean (ATIGA/ACE)
Authors: Trần, Công Thắng
Đặng, Kim Khôi
Bùi, Thị Việt Anh
Đoàn, Thị Bùi Hạnh
Nguyễn, Văn Trọng
Keywords: Nhập khẩu mía đường
AEC
ATIGA
Thách thức
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 344 .- Tr.3-12
Abstract: Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp điều tra, thu thập số liệu, phân tích thống kê và tham vấn chuyên gia để đánh giá hiện trạng ngành mía đường tại tỉnh Tây Ninh, qua đó đã phân tích rõ hiện trạng và những thay đổi của ngành mía đường Việt Nam trong 10 năm qua, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân và khả năng cạnh tranh của ngành kết hợp với rà soát và phân tích cam kết trong khuôn khổ hiệp định thương mại tự do hàng hóa ASEAN (ATIGA/AEC). Từ hiện trạng phát triển, nghiên cứu này đã đánh giá một số thách thức chính của ngành mía đường khi thực thi cam kết thương mại trong khuôn khổ hiệp định ATIGA/AEC và đề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro thách thức trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43885
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.35 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.