Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43886
Nhan đề: Hợp tác trong hoạt động marketing điểm đến du lịch vùng tại Việt Nam
Tác giả: Phạm, Trương Hoàng
Hoàng, Thị Lan Hương
Đào, Minh Ngọc
Phùng, Thị Hằng
Từ khoá: Hợp tác
Marketing
Điểm đến
Du lịch
Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 579 .- Tr.80-82
Tóm tắt: Trong thời gian qua, cùng với quá trình phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch Việt Nam, hoạt động marketing điểm đến du lịch ngày càng được chú trọng. Cùng với đó, hợp tác trong hoạt động marketing giữa các địa phương trong một vùng ngày càng được mở rộng. Nghiên cứu này phân tích tiến trình, hoạt động và kết quả của một số mô hình hợp tác marketing điểm đến du lịch vùng tại Việt Nam. Phân tích cho thấy sự đa dạng của hoạt động hợp tác marketing điểm đến du lịch vùng từ người định hướng, nội dung hoạt động, cách thức tổ chức. Bài báo đề xuất một số vấn đề cần giải quyết nhằm thúc đẩy hợp tác trong hoạt động marketing điểm đến du lịch vùng tại Việt Nam hiện nay bao gồm từ định hướng, nguồn lực cho tới cách thức tổ chức thực hiện.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43886
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.