Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4391
Title: Kế toán tài sản trong đơn vị hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT-BTC
Authors: Nguyễn, Thị Thúy
Keywords: Kế toán tài sản
Hành chính sự nghiệp
Thông tư 107/2017/TT-BTC
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 13 .- Tr.7-9
Abstract: Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số107/TT-BTC hướng dẫn kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp, cho thấy những sửa đổi quan trọng so với Chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp ban hành năm 2006. Những thay đổi này chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Bài viết này chỉ ra những điểm mới về kế toán tài sản trong các đơn vị hành chính sự nghiệp nhằm giúp cho các kế toán nắm bắt được sự thay đổi và thực hiện tốt trong thực tế. Bên cạnh đó, bài viết cũng chỉ ra những điểm còn tồn tại và cần sửa đổi, bổ sung.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4391
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_241.87 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.174.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.