Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43925
Title: Thực trạng di cư sang các nước châu Âu của người lao động xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Authors: Nguyễn, Thị Lập Thu
Trần, Thanh Hương
Phạm, Thị Thu Hà
Keywords: Thực trạng
Di cư
Châu Âu
Người lao động
Thiên Lộc
Can Lộc
Hà Tỉnh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 579 .- Tr.22-24
Abstract: Bài viết cho thấy có một dòng di cư lao động bất hợp pháp từ địa bàn nghiên cứu sang các nước châu Âu liên tục gia tăng trong những năm gần đây đặc biệt là số người đi Đức và đi Anh tăng lên. Người lao động thường là người có học vấn trung bình, và di cư để tìm kiếm các công việc lao động phổ thông với thời gian cư trú cố gắng càng lâu càng tốt, trừ khi bị trục xuất về nước thì họ mới trở về. Từ thực trạng trên, thông qua nghiên cứu trường hợp về một khu vực nông thôn ở Việt nam nhằm giúp các nhà quản lý có các giải pháp phù hợp để kiểm soát những dòng di cư bất hợp pháp hiện nay tránh những tổn thương đến người lao động và gia đình của họ ở khu vực nông thôn hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43925
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.247.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.