Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43936
Title: Mô hình kinh tế tuần hoàn trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
Authors: Trần, Đức Hiệp
Keywords: Mô hình
Kinh tế
Tuần hoàn
Cách mạng công nghiệp 4.0
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 579 .- Tr.04-06
Abstract: Ước tính dân số toàn cầu sẽ đạt gần 9 tỷ người vào năm 2030, trong dó có 3 tỷ người tiêu dùng thuộc tầng lớp trung lưu mới. Việc đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong tương lai tạo áp lực chưa từng có lên tài nguyên thiên nhiên. Các nước trên thế giới cũng như Việt Nam đang hướng đến phát triển nền kinh tế tuần hoàn nhằm giải quyết thách thức giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường. Yêu cầu đặt ra là phải giảm thiểu khai thác, đồng thời sử dụng hiệu quả tài nguyên thô, giảm tối thiểu chất thải cũng như tái sử dụng, tái chế tối đa chất thải theo phương thức cộng sinh công nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43936
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.