Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43959
Title: Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ
Authors: Thành Sáng
Keywords: Kiểm soát
Quyền lực
Công tác cán bộ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 11 .- Tr.55
Abstract: Ngăn chặn tham nhũng quyền lực suy cho cùng là triệt tiêu nhu cầu bất chính về địa vị, tài sản của cá nhân. Do đó, việc ban hành và thực hiện Quy chế về kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ phải bảo đảm cán bộ không thể, không dám tham nhũng quyền lực, không thể chạy chức, chạy quyền mưu lợi cá nhân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43959
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
671.1 kBAdobe PDF
Your IP: 23.20.20.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.