Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43961
Title: Nghĩ về người cán bộ lãnh đạo gương mẫu
Authors: Lê, Xuân Lịch
Keywords: Gương mẫu
Lãnh đạo
Người cán bộ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 11 .- Tr.53-54
Abstract: Bài viết giới thiệu tấm gương lãnh đạo – bí thư huyện ủy của một tỉnh miền núi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43961
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.4 MBAdobe PDF
Your IP: 107.21.85.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.