Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43964
Title: Kỷ luật nhiều cán bộ chủ chốt xã Tịnh Hà sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai
Authors: Lương, Đức
Keywords: Kỷ luật
Cán bộ chủ chốt
Tịnh Hà
Sai phạm
Quản lý
Sử dụng đất đai
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.59-61
Abstract: Từ đơn thư tố cáo, phản ánh, và qua khảo sát nắm tình ngày 25-12-2019, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã Tịnh Hà (huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy, Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; công tác kiểm tra, giám sát, sinh hoạt định kỳ, chuyên đề theo quy định của Đảng; triển khai thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn xã Tịnh Hà từ năm 2015 đến tháng 9-2019; Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sơn Tịnh và 7 cá nhân (đều là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của xã và lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43964
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.6.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.