Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43986
Title: Tiền mã hoá và tác động đối với nền kinh tế
Authors: Trần, Thị Xuân Anh
Ngô, Thị Hằng
Keywords: Nền kinh tế
Tiền mã hoá
Tác động
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 11 .- Tr.78-86
Abstract: Tiền mã hoá và việc có hợp pháp hoá tiền mã hóa trong các hoạt động của nền kinh tế thực hay không là chủ đề thu hút sự quan tâm lớn của nhiều quốc gia trên thế giới. Bên cạnh một số quốc gia được đánh giá là thân thiện, hỗ trợ sự phát triển của tiền mã hóa hay một số quốc gia đã có sự dịch chuyển đáng kể trong chiến lược định hình và quản lý thị trường tiền mã hóa thì vẫn còn nhiều quốc gia chưa chính thức công nhận tiền mã hóa, trong đó có Việt Nam. Sự khác biệt trong ứng xử pháp lý của các quốc gia đối với tiền mã hóa chủ yếu đến từ sự khác biệt trong cách nhìn nhận và đánh giá mức độ tác động của tiền mã hóa đối với nền kinh tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43986
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.63 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.173.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.