Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44049
Title: Kinh nghiệm phân bổ tài nguyên dầu khí của Na Uy và bài học cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Hồng Sơn
Vũ, Thanh Hương
Keywords: Dầu khí
Nguồn lực nhà nước
Phân bổ tài nguyên
Na Uy
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 01 .- Tr.10-18
Abstract: Na Uy là quốc gia có nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có, nhất là về năng lượng, thủy hải sản, khoáng sản và rừng. Trong các tài nguyên của Na Uy, dầu khí là nguồn tài nguyên quan trọng, đem lại khoản thu ngân sách lớn cho Chính phủ và chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu của đất nước. Trên cơ sở phân tích những đặc điểm chủ yếu trong cách thức, phương pháp và công cụ phân bổ tài nguyên dầu khí cũng như nguồn thu từ tài nguyên dầu khí để đem lại lợi ích cho toàn xã hội và cả thế hệ tương lai ở Na Uy, bài viết rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc quản lý và phân bổ hiệu quả hơn các nguồn lực Nhà nước nói chung và tài nguyên dầu khí nói riêng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44049
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.