Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4405
Title: Đẩy mạnh hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Phượng
Keywords: Hỗ trợ tín dụng
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 13 .- Tr.27-30
Abstract: Tại Việt Nam, hiện nay các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp khoảng 45% GDP, 31% tổng thu ngân sách và thu hút hơn 5 triệu lao động. Tuy nhiên, DNNVV cũng đang đốì mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Một trong số đó là vấn đề tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các doanh nghiệp này còn rất hạn chế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4405
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_366.27 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.92.28.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.