Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44099
Title: Vấn đề “bản địa” trong kiến trúc
Authors: Trần, Mạnh Cường
Keywords: Vấn đề
Bản địa
Kiến trúc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 304 .- Tr.152-158
Abstract: “Kiến trúc bàn địa” là cách nói vốn có nguồn gốc từ sự chinh phục thuộc địa của phương Tây, nhưng gần đây lại đang được đề cập nhiều như một hướng đi hiệu quả đối với kiến trúc của các nước đang phát triển, vấn đề “bản địa” trong kiến trúc đả trài qua một hành trình tương đối dài để được chấp thuận rộng rãi và được nhìn nhận như một cứu cánh cho những nỗ lực tạo dựng bản sắc kiến trúc địa phương trong xu hướng toàn cầu hóa và bản địa hóa kiến trúc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44099
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.55 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.