Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44158
Title: Nâng cao hiệu quả xử lý nước ô nhiễm dầu bằng chủng bacillus cố định lên xốp polyurethane (puf)
Authors: Kiều, Thị Quỳnh Hoa
Nguyễn, Vũ Giang
Nguyễn, Thị Yên
Mai, Đức Huynh
Nguyễn, Hữu Đạt
Vương, Thị Nga
Nguyễn, Thị Thu Hà
Phạm, Thị Phượng
Keywords: Bacillus
Chủng VTVK15
Cố định
Phân hủy hydrocarbon dầu mỏ
Phân hủy sinh học
Xốp polyurethane
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 03 .- Tr.581-588
Abstract: Quá trình khai thác và vận chuyển hydrocarbon dầu mỏ gây ô nhiễm đất và nước ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường biển và sức khỏe của con người. Hiện nay, ứng dụng phương pháp phân hủy sinh học để xử lý đất, nước ô nhiễm dầu được xem là phương pháp hiệu quả, an toàn và thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, để tăng khả năng sống sót và duy trì ổn định số lượng cũng như hoạt tính của các tác nhân phân hủy sinh học tại các vùng ô nhiễm, vi sinh vật (VSV) cần được cố định lên chất mang khả năng phân hủy dầu của VSV cố định lên chất inanu đã được minh chứng là tốt hơn so với VSV ở trạng thái tự do.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44158
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.06 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.82.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.