Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44168
Title: Nghiên cứu tạo kháng thẻ đơn chuỗi đặc hiệu kháng nguyên ompa của vi khuẩn gây bệnh vàng lá gân xanh trên cây có múi
Authors: Hồ, Thị Thương
Nguyễn, Thị Thơm
Nguyễn, Thị Trà
Trịnh, Thái Vy
Phạm, Bích Ngọc
Lê, Văn Sơn
Nguyễn, Thị Bích Ngọc
Chu, Hoàng Hà
Keywords: Bệnh vàng lá gân xanh
Kháng thể đơn chuỗi VHH
Thư viện Lạc Đà
Kỹ thuật phage-display
Vi khuẩn Candidatus Liberihacter asiaticus
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 03 .- Tr.529-541
Abstract: Bệnh vàng lá gân xanh hay còn gọi là HuangLongbing (HLB) được xem là một trong những bệnh hại nguy hiểm nhất trên cây ăn quả có múi. Bệnh làm hạn chế việc sản xuất cây ăn quả có múi ở khắp nơi trên thế giới. Phương pháp sản xuất kháng thể kháng protein Ompa của vi khuẩn Candidatus Liherihacter asiaticas (CLas) để phát hiện bệnh vàng lá gân xanh đang được xem là hướng nghiên cứu triển vọng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44168
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.208.0


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.