Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44176
Title: Đánh giá khả năng bảo hộ của gà được tiêm chủng kháng nguyên tái tổ hợp Haemagglutinin dung hợp IgMFc có nguồn gốc từ thực vật
Authors: Phạm, Thị Vân
Hồ, Thị Thương
Nguyễn, Thu Giang
Phạm, Bích Ngọc
Vũ, Huyền Trang
Phan, Trọng Hoàng
Trần, Xuân Hạnh
Conrad, Udo
Chu, Hoàng Hà
Keywords: Haemagglutinin
Kháng nguyên tái tổ hợp
Tiêm chủng
Công cường độc virus
Kháng thể trung hòa
Tỷ lệ bảo hộ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 03 .- Tr.477-485
Abstract: Tiêm phòng vaccine là một biện pháp hiệu quả bảo vệ vật nuôi chống lại virus cúm A/H5N1. Hacmagglutinin (HA) là một glycoprotein màng của virus A/H5N1 và là một kháng nguyên quan trọng trong phát triển vaccine phòng bệnh cúm. Vaccine dựa vào HA được sản xuất ở thực vật đã được chứng minh là có khả năng kích thích sản sinh kháng thể trung hòa. Nghiên cứu này trình bày các kết quả gây đáp ứng miễn dịch trên gà của kháng nguyên HA oligomer (H5TG oligomer, được tạo thành do sự dung hợp kháng nguyên H5TG trimer với motif IgMPc) có nguồn gốc từ thực vật và đánh giá khả năng bảo hộ gà bằng thí nghiệm công cường độc với chủng virus A/duck/TG/NAVET(3)/2013 clade 1.1.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44176
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.74 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.250.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.