Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44177
Title: Giải mã hệ gen canine distemper virus gây bệnh trên chó năm 2018
Authors: Đỗ, Thị Roan
Đỗ, Đức Thành
Đặng, Thị Mai Lan
Phạm, Hồng Ngọc
Nguyễn, Hữu Đức
Nguyễn, Thị Khuê
Nguyễn, Thị Thu Hiền
Lê, Thị Kim Xuyến
Lê, Thanh Hòa
Đoàn, Thị Thanh Hương
Keywords: Canine Distemper virus
Genotype
Hệ gen
PCR
Phả hệ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 03 .- Tr.465-475
Abstract: Toàn bộ hộ gen của chủng virus gây bệnh Carre trên chó (Canine Distemper Virus) thu nhận tại Hà Nội năm 2018 (CDVIIN5) đã được giải mã và phân tích phá hệ nguồn gốc. Hệ gen của chủng CDVHN5 có độ dài 15.690 nucleotide, mã hóa cho hai protein không cấu trúc (protein C và V) và 6 protein cấu trúc, gồm: large protein (L), haemagglutinin (H), phosphoprotein (P), nucleocapsid protein (N), fusion protein (F) và matrix protein (M). Trong thành phần hệ gen, Adenine (A) chiếm tỷ lệ cao nhất gồm 4.798 nucleotide (30,58%); tiếp theo là Thymine (T) gồm 4.177 nucleotide, chiếm 26,62%; Guanine (G) gồm 3.450 nucleotide, chiếm 21.70% và chiếm tỷ lệ thấp nhất là Cytosine (C) gồm 3.310 nucleotide (21,10%).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44177
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.97 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.182.206


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.