Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44177
Nhan đề: Giải mã hệ gen canine distemper virus gây bệnh trên chó năm 2018
Tác giả: Đỗ, Thị Roan
Đỗ, Đức Thành
Đặng, Thị Mai Lan
Phạm, Hồng Ngọc
Nguyễn, Hữu Đức
Nguyễn, Thị Khuê
Nguyễn, Thị Thu Hiền
Lê, Thị Kim Xuyến
Lê, Thanh Hòa
Đoàn, Thị Thanh Hương
Từ khoá: Canine Distemper virus
Genotype
Hệ gen
PCR
Phả hệ
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 03 .- Tr.465-475
Tóm tắt: Toàn bộ hộ gen của chủng virus gây bệnh Carre trên chó (Canine Distemper Virus) thu nhận tại Hà Nội năm 2018 (CDVIIN5) đã được giải mã và phân tích phá hệ nguồn gốc. Hệ gen của chủng CDVHN5 có độ dài 15.690 nucleotide, mã hóa cho hai protein không cấu trúc (protein C và V) và 6 protein cấu trúc, gồm: large protein (L), haemagglutinin (H), phosphoprotein (P), nucleocapsid protein (N), fusion protein (F) và matrix protein (M). Trong thành phần hệ gen, Adenine (A) chiếm tỷ lệ cao nhất gồm 4.798 nucleotide (30,58%); tiếp theo là Thymine (T) gồm 4.177 nucleotide, chiếm 26,62%; Guanine (G) gồm 3.450 nucleotide, chiếm 21.70% và chiếm tỷ lệ thấp nhất là Cytosine (C) gồm 3.310 nucleotide (21,10%).
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44177
ISSN: 1811-4989
Bộ sưu tập: Công nghệ sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.97 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.182.206


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.