Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44178
Title: Nghiên cứu khả năng chống oxi hóa của sản phẩm chỉ dẫn địa lý mật ong bạc hà Cao nguyên Đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Authors: Lê, Quang Trung
Nguyễn, Đức Tú
Nguyễn, Thọ Khiêm
Vũ, Thị Liên
Lê, Thị Như Thủy
Kim, Bích Nguyệt
Cam, Thị Hằng
Nguyễn, Thị Thúy Hòa
Phạm, Minh Giang
Keywords: Khả năng chống oxi hóa
Mật ong bạc hà
Cao nguyên Đá Đồng Văn
Hà Giang
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 340 .- Tr.47-53
Abstract: Khả năng chống oxi hóa của mật ong chủ yếu do các chất thuộc nhóm phenolic axit và flavonoit quyết định. Vai trò y học này của sản phẩm chỉ dẫn địa lý mật ong bạc hà Cao nguyên Đá Đồng Văn của tỉnh Hà Giang (MBH) được đánh giá, so sánh với mật ong rừng M0R1 và M0R2 phổ biến ở miền Bắc nước ta dựa vào hàm lượng của 9 chất chống oxi hóa và khả năng chống 0X1 hóa tổng số giữa các loại mật ong.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44178
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.