Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44178
Nhan đề: Nghiên cứu khả năng chống oxi hóa của sản phẩm chỉ dẫn địa lý mật ong bạc hà Cao nguyên Đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Tác giả: Lê, Quang Trung
Nguyễn, Đức Tú
Nguyễn, Thọ Khiêm
Vũ, Thị Liên
Lê, Thị Như Thủy
Kim, Bích Nguyệt
Cam, Thị Hằng
Nguyễn, Thị Thúy Hòa
Phạm, Minh Giang
Từ khoá: Khả năng chống oxi hóa
Mật ong bạc hà
Cao nguyên Đá Đồng Văn
Hà Giang
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 340 .- Tr.47-53
Tóm tắt: Khả năng chống oxi hóa của mật ong chủ yếu do các chất thuộc nhóm phenolic axit và flavonoit quyết định. Vai trò y học này của sản phẩm chỉ dẫn địa lý mật ong bạc hà Cao nguyên Đá Đồng Văn của tỉnh Hà Giang (MBH) được đánh giá, so sánh với mật ong rừng M0R1 và M0R2 phổ biến ở miền Bắc nước ta dựa vào hàm lượng của 9 chất chống oxi hóa và khả năng chống 0X1 hóa tổng số giữa các loại mật ong.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44178
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
6.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.