Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44190
Title: Đa dạng di truyền một số gen dược học
Authors: Vũ, Phương Nhung
Nguyễn, Đăng Tôn
Nông, Văn Hải
Nguyễn, Hải Hà
Keywords: Biến thể
Di truyền dược học
Gen dược học
Giải trình tự gen thế hệ mới
Phản ứng có hại của thuốc
Y học cá thể
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 03 .- Tr.393-416
Abstract: Di truyền là yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất góp phần tạo ra sự khác biệt trong đáp ứng thuốc cá nhân. Đa dạng di truyền các gen dược học có thể dẫn đến kết quả điều trị không mong muốn hoặc thậm chí gặp phải các phản ứng có hại của thuốc. Các gen dược học mã hóa cho các protein thuộc 3 nhóm chức năng chính: enzyme chuyển hóa thuốc, protein vận chuyển thuốc và các thụ thể là đích tác dụng của thuốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44190
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.93 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.104.206


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.