Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44190
Nhan đề: Đa dạng di truyền một số gen dược học
Tác giả: Vũ, Phương Nhung
Nguyễn, Đăng Tôn
Nông, Văn Hải
Nguyễn, Hải Hà
Từ khoá: Biến thể
Di truyền dược học
Gen dược học
Giải trình tự gen thế hệ mới
Phản ứng có hại của thuốc
Y học cá thể
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 03 .- Tr.393-416
Tóm tắt: Di truyền là yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất góp phần tạo ra sự khác biệt trong đáp ứng thuốc cá nhân. Đa dạng di truyền các gen dược học có thể dẫn đến kết quả điều trị không mong muốn hoặc thậm chí gặp phải các phản ứng có hại của thuốc. Các gen dược học mã hóa cho các protein thuộc 3 nhóm chức năng chính: enzyme chuyển hóa thuốc, protein vận chuyển thuốc và các thụ thể là đích tác dụng của thuốc.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44190
ISSN: 1811-4989
Bộ sưu tập: Khí tượng Thủy văn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
7.93 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.173.188


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.