Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44193
Title: Thư ngõ
Authors: Phan, Đăng Sơn
Keywords: Thư ngỏ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 305 .- Tr.18
Abstract: “Uống nước nhớ nguồn" tri ân những thế hệ lãnh đạo hội trung ương và hội cơ sở nhiệm kỳ vừa qua, học tập, kế tục xứng đáng các KTS thế hệ đàn anh đi trước, anh chị em trong ngôi nhà Hội KTS Việt Nam nhất định sẽ cùng chung sức, đồng lòng, hợp trí dựng xây và phát triển, tạo nên nhiều thành công mới cho nền Kiến trúc Việt Nam xanh, bền vững, hiện đại, nhân văn và giàu bản sắc dân tộc, tiến nhanh mạnh trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư bùng nổ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44193
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
479.33 kBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.