Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44226
Title: Nghiên cứu xác định ảnh hưởng của vận tốc đến hệ số lực cản chính diện của đầu đạn 7,62x54 mm BT
Authors: Đỗ, Văn Minh
Vũ, Xuân Thắng
Bùi, Xuân Sơn
Nguyễn, Văn Hường
Nguyễn, Hoàng Hải
Bùi, Minh Tuân
Phạm, Hồng Quang
Keywords: Đặc trưng khí động Cx
Vận tốc dầu đạn
ANSYS CFX
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 11 .- Tr.99-103
Abstract: Bài báo tiến hành khảo sát, xác định hệ số lực cản chính diện của đầu đạn súng 7,62 X 54mm theo vận tốc chuyển động của đầu đạn trên cơ sở ứng dụng phần mềm Ansys CFX 3D. Các giá trị khảo sát được xử lý tính toán, hồi quy theo hàm đa thức bậc 3 để nhận được mối quan hệ giữa giá trị hệ số lực cản C và vận tốc chuyển động của đầu đạn. Kết quả nghiên cứu của bài báo cho phép ứng dụng trong thiết kế thuật phỏng ngoài, tính toán khả năng ổn định của đạn trên đường bay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44226
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.225.8


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.