Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44229
Title: Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai VS201
Authors: Lương, Văn Vàng
Vũ, Hoài Sơn
Nguyễn, Thị Hạnh
Nguyễn, Thị Phương Hạnh
Trần, Quang Diệu
Doãn, Thị Hoài
Bùi, Thị Bộ
Keywords: Khảo nghiệm
Khu vực phía Bắc
Trung bình sớm
VS201.
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 341 .- Tr.47-54
Abstract: Giống ngô lai VS201 được lai tạo từ 2 dòng thuần có đời tự phối cao là VH1 và VH2. Các dòng VH1 và VH2 được tạo dòng theo phương pháp tư phối cưỡng bức từ nguồn nguyên liệu là giống ngô lai P4199 và CP989. Giống đã được khảo nghiệm tác giả,VCU, DUS, khảo nghiệm sản xuất từ năm 2013 đến 2017. Kết quả cho thấy: Giống ngô VS201 có thời gian sinh trường (TGST) thuộc nhóm chín trung bình sớm, từ 110-115 ngày vụ xuân; 90-105 ngày vụ thu đông ở phía Bắc, ngắn hơn so với thời gian sinh trường của giống NK4300 từ 3 - 8 ngày; bộ lá gọn, sinh trưởng, phát triển khỏe, bộ rễ chân kiềng phát triển, chống đổ, chịu hạn tốt lá xanh bền... .
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44229
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.89.248


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.