Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44248
Title: Năm 2020 định vị nghề kiến trúc chuyên nghiệp tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Văn Tất
Keywords: Định vị
Kiến trúc
Chuyên nghiệp
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 305 .- Tr.44-47
Abstract: Đại hội Hội KTS Việt Nam khóa X (năm 2020), có thể khẳng định là đại hội bản lề của giới KTS Việt Nam, ít nhất là ở góc độ pháp lý, Luật Kiến trúc, có nội hàm quan trọng về hành nghề KTS, chính thức đi vào cuộc sống kể từ ngày 1/7/2020. Luật Kiến trúc nhằm luật hoá trách nhiệm và quyền tổ chức chịu trách nhiệm trước cộng đồng của giới KTS hành nghề tư vấn kiến trúc chuyên nghiệp ở "Việt Nam".
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44248
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.37 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.22.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.