Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44255
Title: Khảo sát tìm công suất cực đại khi dùng pin mặt trời.
Authors: TS. Huỳnh, Thanh Tuấn
Nguyễn, Đức Tài
Keywords: Vật lý kỹ thuật
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Khảo sát pin mặt trời trong các điều kiện khác nhau nhằm tìm ra công suất cực đại của pin mặt trời đưa ra kết luận và so sánh
Description: 29tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44255
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.13 MBAdobe PDF
Your IP: 52.91.0.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.