Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44280
Title: Vai trò của không gian dịch vụ đối với chất lượng dịch vụ và ý định hành vi khách hàng: Một nghiên cứu mới tại thị trường Việt Nam
Authors: Nguyễn, Văn Anh
Nguyễn, Thị Phương Thảo
Keywords: Chất lượng dịch vụ
Không gian dịch vụ
Quán cà phê
Ý định hành vi
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 10 .- Tr.32-42
Abstract: Nghiên cứu này đánh giá vai trò của không gian dịch vụ trong bối cảnh ngành dịch vụ quán cà phê tại thị trường Việt Nam. Nghiên cứu được tiến hành thông qua khảo sát các khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại các cửa hàng cà phê ở hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy rằng, khái niệm không gian dịch vụ là một khái niệm riêng biệt, đóng vai trò tiền tố cho chất lượng dịch vụ và ý định hành vi. Từ đó, nghiên cứu khẳng định sự cần thiết phải quản lý môi trường không gian tại các quán cà phê nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và hình thành nên các ý định quay trở lại sử dụng dịch vụ của khách hàng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44280
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.95 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.