Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44299
Title: Bàn về hành vi đồng phạm trong tội tham ô tài sản qua một vụ án thực tế
Authors: Lê, Đăng Doanh
Keywords: Hành vi đồng phạm
Tham ô tài sản
Vụ án thực tế
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 01 .- Tr.41-43
Abstract: Tác giả nêu ra một vụ án cụ thể mà việc định tội danh đối với bị cáo còn nhiều quan điểm khác nhau để bạn đọc cùng nghiên cứu, trao đổi, giúp cho việc hiểu và áp dụng pháp luật thống nhất trong thực tiễn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44299
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.