Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44337
Title: Từ “nghệ thuật cồng chiêng” đến “không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”: Văn hóa dân gian trên con đường trở thành Di sản văn hóa phi vật thể
Authors: Trần, Hoài
Keywords: Nghệ thuật cồng chiêng
Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên
Văn hóa dân gian
Di sản văn hóa phi vật thể
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian);Số 06 .- Tr.36-48
Abstract: Qua trường hợp cồng chiêng và văn hóa cồng chiêng của các dân tộc ở Tây Nguyên, bài viết tìm hiểu làm thế nào, ở từng giai đoạn lịch sử, các thực hành văn hóa dân gian địa phương được nhà nước nhìn nhận, đánh giá với những ý nghĩa lịch sử văn hóa nhất định để thâu gộp vào kho tàng văn hóa dân gian chung của đất nước và phục vụ cho những mục tiêu văn hóa chính trị của nhà nước trong mỗi thời kỳ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44337
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.74 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.