Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44360
Title: Dấu ấn của "Tính bản địa" trong kiến trúc
Authors: Trần, Mạnh Cường
Keywords: Dấu ấn
Bản địa
Kiến trúc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 305 .- Tr.76-78
Abstract: “Kiến trúc bản địa" là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong thời gian gần đây để chi những kiến trúc dân gian tại các vùng địa văn hóa cụ thể. Sự hiện diện của yếu tố “bản địa” trong kiến trúc có tính phổ biến và có thể được xem là một tinh chất đặc thù, có vai trò chi phối cách thức tổ chức không gian và xử lý hình thức kiến trúc. Tính chất đó có thể được gọi là “tính bản địa” trong kiến trúc. Đây là một khái niệm mới phản ánh sự chi phối của các đặc trưng văn hoá đối với kiến trúc trong phạm vi và ngữ cảnh của địa phương, góp phần làm rõ hơn vấn đề bản sắc trong kiến trúc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44360
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.