Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44381
Nhan đề: Quy hoạch Hà Nội với góc nhìn của một vị bác sĩ cách đây 80 năm (1940)
Tác giả: Xuân Nguyên
Từ khoá: Hà Nội
Góc nhìn
Bác sĩ
80 năm
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Người Xây dựng;Số 07+08 .- Tr.34-35
Tóm tắt: Chiều ngày 8-7-2020, tại buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bí thư Thành ủy Hà Nội vương Đình Huệ đã nói về quy hoạch Hà Nội trong đó có quy hoạch sông Hồng, sông Nhuệ, sông Đáy, ông nói: Muốn quy hoạch được 2 bờ sông Hồng và các sông khác thì quy hoạch thoát nước lũ là quan trọng nhất, là vấn đề sống còn, từ trên máy bay nhìn xuống hay đi tầu bè nhìn qua, thấy hai bờ sông Hồng như hiện nay thì Thủ đô làm sao phát triển được? Bên trong thì vi phạm trật tự xây dựng, còn đất ngoài bãi sông Hồng không ai dám đầu tư vì đất chưa được quy hoạch, ông Huệ nói rất đúng, vấn đề quy hoạch Hà Nội, quy hoạch 2 bên bờ sông Hồng đã được người xưa quan tâm không ít.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44381
ISSN: 0866-8531
Bộ sưu tập: Người Xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
852.17 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.