Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44409
Title: Bao giờ gia đình ông Nghiêm Đình Thuần ở Bắc Ninh được nhận lại 95m² đất bị thu hồi trái pháp luật?
Authors: Trung Hiếu
Khánh Sơn
Keywords: Bao giờ
Bắc Ninh mới được nhận lại 95m² đất
Thu hồi trái pháp luật
Gia đình ông Nghiêm Đình Thuần
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 09+10 .- Tr.14-16
Abstract: Năm 2007, Thanh tra huyện Từ Sơn đã sử dụng 1 bản quyết định thu hồi đất của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh từ năm 2000, tẩy xóa, sửa chữa địa danh để thu hồi 420m² đất của 3 hộ gia đình nghèo ở xóm Núi xã Tam Sơn. Vụ việc bị phát hiện vào năm 2015 khi phóng viên báo Dân tộc - Phát triển và báo Bảo vệ pháp luật vào cuộc…
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44409
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.