Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44435
Title: Tổng hội Xây dựng Việt Nam tiếp tục đóng góp sức mình vào mục tiêu phát triển đất nước
Authors: Khánh Sơn
Keywords: Tổng hội Xây dựng Việt Nam
Đóng góp sức mình
Phát triển đất nước
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 11+12 .- Tr.3-4
Abstract: Hội nghị BCH Tổng hội Xây dựng Việt Nam lần thứ IV, khóa VIII (ngày 10/11/2020) đã bầu ông Đặng Việt Dũng, nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND TR Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch Tổng hội. Là nhà quản lý, trưởng thành từ ngành xây dựng, ông Đặng Việt Dũng đã dành cho bạn đọc Tạp chí Người Xây dựng những chia sẻ rất thẳng thắn, cởi mở.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44435
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
831.12 kBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.