Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44436
Title: Bàn về thể chế tài chính đô thị trong bối cảnh chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng hợp tác
Authors: Nguyễn, Ngọc Hiếu
Trần, Quang Đạo
Keywords: Tài chính đô thị
Bối cảnh chuyển đổi mô hình
Phát triển theo hướng hợp tác
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 11+12 .- Tr.5-7
Abstract: Luật Đầu tư công 2015 (và hệ thống thuế) là trọng tâm trong mối liên hệ giữa chính quyền trung ương và địa phương nhằm phân bổ ngân sách giữa các địa phương. Thuế được quy định và kiểm soát bởi trung ương, trong khi phí được phân quyền. Phí theo mục đích được điều chỉnh và giao quyền để triển khai theo các cấp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44436
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.48.64


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.