Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44444
Title: Chiến lược thành phố Hồ Chí Minh hướng ra biển Đông
Authors: Nguyễn, Đăng Sơn
Keywords: Chiến lược
Thành phố Hồ Chí Minh
Hướng ra biển Đông
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 11+12 .- Tr.26-30
Abstract: Đô thị biển là những thành phố trên bờ biển, là trung tâm hành chính, kinh tế và văn hóa của một vùng hoặc một tỉnh, trong đó nhân tố biển với tư cách là động lực phát triển, quyết định tính chất và hình thái đô thị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44444
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.253.163


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.