Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44495
Title: Bắt đầu cất lên tiếng cười
Authors: Hồ, Anh Thái
Keywords: Bắt đầu cất lênt iếng cười
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nhà văn & Tác phẩm;Số 44 .- Tr.151-157
Abstract: Nhà văn là phải nghèo khổ Từ đâu sinh ra cái tín điều rằng nhà văn phải nghèo khổ thì viết mới hay? Xuất phát từ tư tưởng tất cả những gì gắn với giai cấp vô sản thì mới có giá trị đích thực. Ngay cả nỗi đau, phải là nỗi đau của vô sản mới là nỗi đau đích thực. Đám nhà giàu nào có biết đau khổ là gì. Kẻ sống trong của cải vật chất thừa mứa thì tất nhiên về tinh thần, họ không có đau đớn dằn vặt giằng xé nội tâm, không hề có những day dứt tra tấn về trí não, không có những giác ngộ bừng thức về tâm can. Nói tóm lại, tâm và trí của giới giàu sang được biểu hiện bằng đồ thị chạy ngang một đường thẳng, giản đơn bằng phẳng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44495
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.