Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44501
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thanh Hòa-
dc.contributor.authorTrần, Thị Phương Thảo-
dc.date.accessioned2021-02-03T08:49:21Z-
dc.date.available2021-02-03T08:49:21Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0866-7120-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44501-
dc.description.abstractKể từ khi Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16/5/2016 được ban hành, cùng với các nghị quyết khác về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (Nghị quyết số 19/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP, Nghị quyết số 139/NQ-CP, Chỉ thị số 09/CT-TTg), nhiều cải cách hành chính đã được tích cực triển khai với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho việc gia nhập, hoạt động trên thị trường của doanh nghiệp. Cùng với đó, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực đã tạo tiền đề cho số lượng doanh nghiệp mới và số vốn đăng ký trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019 liên tục tăng trưởng và đạt mức kỷ lục, vượt trội so với giai đoạn 2011-2015.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế Dự báo;Số 28 .- Tr.7-10-
dc.subjectCải cách hành chínhvi_VN
dc.subjectDoanh nghiệpvi_VN
dc.subjectThủ tục đăng kývi_VN
dc.titleCải cách hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp giai đoạn từ năm 2016 đến nayvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.69 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.