Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4451
Title: Một số giải pháp phát triển năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên ở Trường Quân sự Quân khu 7 hiện nay
Authors: Hồ, Đức Thăng
Keywords: Năng lực sư phạm
Giải pháp
Giảng viên
Trường Quân sự Quân khu 7
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 429 .- Tr.30-32
Abstract: Phát triển năng lực sư phạm cho giáo viên ở Trường Quân sự Quân khu 7 là nhiệm vụ cơ bản và quan trọng, là trách nhiệm của lãnh đạo - chỉ huy các cấp, của các lực lượng sư phạm, các giảng viên trong nhà trường. Từ việc khảo sát thực trạng năng lực sư phạm của giảng viên ở Trường Quân sự Quân khu 7, bài viết đề xuất giải pháp phát triển năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên trong nhà trường.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4451
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_255.02 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.