Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4454
Title: Những thành tố của năng lực dạy học số học của sinh viên ngành Giáo dục tiểu học
Authors: Nguyễn, Thị Trúc Minh
Keywords: Năng lực dạy học số học
Sinh viên
Ngành Giáo dục tiểu học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 429 .- Tr.36-40
Abstract: Việc xác định những thành tố của năng lực dạy học số học của sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học là cơ sở quan trọng để đánh giá và đề xuất những biện pháp phát triển năng lực dạy học số học ở trường tiểu học cho sinh viên. Bài báo này trình bày những thành tố của năng lực dạy học số học của sinh viên ngành Giáo dục tiểu học.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4454
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_425.62 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.160.19.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.