Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44544
Title: Những phác họa ban đầu về hình ảnh người giáo viên tốt qua góc nhìn của học sinh trung học phổ thông
Authors: Lâm, Thanh Bình
Keywords: Hình ảnh
Người giáo viên tốt
Học sinh trung học phổ thông
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 12 .- Tr.28-43
Abstract: Mẫu nghiên cứu thuận tiện gồm 179 học sinh trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội, khối lớp 10 (25,5%), khối lớp 11 (33,4%) và khôi 12 (40,9%), nam chiếm 41,6% và nữ là 58,4% đã trả lời bảng hỏi trực tuyến về hình ảnh người giáo viên tốt. Kết quả tổng hợp chỉ ra 5 chiều cạnh mô tả người giáo viên tốt từ góc nhìn của học sinh trung học phổ thông với thứ tự như sau: có trí tuệ cảm xúc, có đạo đức, có phẩm chất như một nhà giáo, có năng lực sư phạm, có năng lực chuyên môn. Hình ảnh này ở học sinh nam và nữ có sự tương đồng nhưng cũng có sự khác biệt nhất định. Hình ảnh một người giáo viên tốt mà các em học sinh mô tả vừa gần gũi với văn hóa truyền thống Việt Nam đồng thời vẫn mang nét hiện đại theo xu hướng hội nhập.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44544
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.67 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.174.50


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.