Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4455
Title: Tìm hiểu nhận thức của sinh viên sư phạm toán Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế về khái niệm hệ số góc
Authors: Nguyễn, Thị Duyến
Phạm, Thị Tiên
Nguyễn, Thị Hương Lan
Keywords: Hệ số góc
Nhận thức
Sinh viên sư phạm Toán
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 429 .- Tr.41-44
Abstract: Hệ số góc là một khái niệm quan trọng trong chương trình môn Toán ở cấp trung học phổ thông. Sự đa dạng trong cách hiểu và biểu diễn của khái niệm hệ số góc đòi hỏi giáo viên cần có hiểu biết đầy đủ về hệ số góc để có thể giúp học sinh nắm vững khái niệm này. Do đó, tìm hiểu nhận thức của sinh viên sư phạm toán về khái niệm hệ số góc nhằm chuẩn bị cho các em dạy học khái niệm này một cách hiệu quả trong tương lai là cần thiết. Bài viết khảo sát nhận thức của sinh viên sư phạm Toán ở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế về khái niệm hệ số góc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4455
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_308.34 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.236.59.154


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.