Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44560
Title: Thử nghiệm thang đo từ chối học đường trên mẫu học sinh trung học cơ sở ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Cao, Phương Thao
Đỗ, Thị Lệ Hằng
Keywords: Học sinh trung học cơ sở
Thang đo
Từ chổi học đường
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 12 .- Tr.57-72
Abstract: Mục đích của nghiên cứu này là thử nghiệm thang đánh giá sự từ chối học đường dành cho trẻ em (SRAS-RC) trên học sinh Việt Nam. Mẫu nghiên cứu gồm 419 học sinh trung học cơ sở (55,8% là học sinh nữ), từ lớp 6 đến lớp 9. Kết quả đưa ra mô hình được đề xuất cho nghiên cứu này với cấu trúc 3 thành tố (Thoát khỏi các tình huống xã hội hoặc đánh giá gây khó chịu, Thu hút sự chú ý từ những người có ý nghĩa và Theo đuổi củng cố hữu hình bên ngoài trường học) gồm 12 item. Đây được xem là mô hình điều chỉnh phù hợp nhất. Các chỉ số thích hợp về độ tin cậy của thang đo tổng là 0,74 và các tiểu thang đo lần lượt là 0,85; 0,74 và 0,70.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44560
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.250.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.