Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44610
Nhan đề: Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm tại Eximbank chi nhánh An Giang
Tác giả: Tô, Thiện Hiền
Từ khoá: Hoạt động ngân hàng
Cho vay tiêu dùng
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 28 .- Tr.96-98
Tóm tắt: Bài viết đánh giá khái quát thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh An Giang (Eximbank chi nhánh An Giang) trong giai đoạn 2017- 2019. Từ đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm tại Eximbank chi nhánh An Giang nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44610
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.