Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44642
Title: Một số công cụ kinh tế, chính sách và nguồn lực mới trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
Authors: Lại, Văn Mạnh
Keywords: Chính sách và nguồn lực
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 24 .- Tr.10-12
Abstract: Một trong những điểm đổi mới của Luật là đã bổ sung Chương 11 với các quy định về công cụ kinh tế, chính sách và nguồn lực cho bảo vệ môi trường với nhiều công cụ, chính sách mới được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện thành công mục tiêu bảo vệ môi trường, phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo của đất nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44642
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.