Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44657
Title: Xử lý mùi hôi trong khí thải sản xuất bột cá từ cá biển bằng phương pháp sinh học góp phần bảo vệ môi trường
Authors: Bùi, Tiến Trường
Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Keywords: Xử lý mùi hôi trong khí thải
Bột cá từ cá biển
Phương pháp sinh học
Góp phần bảo vệ môi trường
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 24 .- Tr.27-29
Abstract: Bài báo trình bày nội dung nghiên cứu về xử lý mùi hôi trong khí thải sản xuất bột cá từ cá biển bằng phương pháp sinh học được tiến hành khảo sát và đặt mô hình thực nghiệm tại Nhà máy chế biến bột cá Lộc An, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Các phương pháp được thực hiện trong nghiên cứu là phương pháp thừa kế, phân tích mẫu, tổng hợp và xử lý số liệu, so sánh và đánh giá.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44657
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.