Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44700
Title: Hành vi mua sắm trực tuyến của các sinh viên trên địa bàn TP. Hà Nội
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Tô, Thế Nguyên
Lê, Phương Thảo
Keywords: Mua sắm trực tuyến
Sinh viên
Hà Nội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 30 .- Tr.42-45
Abstract: Thông qua phương pháp nhân tố khám phá (EFA), nghiên cứu đã xác định được 4 nhân tố có tác động lớn đến việc mua hàng trực tuyến của sinh viên trên địa bàn TP. Hà Nội là: Tính tiện lợi; Tính thoải mái; Khả năng lựa chọn hàng hóa; Sự tin tưởng. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu nhóm tác giả cho rằng, các doanh nghiệp cần phải tăng cường hoạt động marketing, quảng bá về các sản phẩm/dịch vụ của mình trên các mạng xã hội; các website bán hàng trực tuyến. Ngoài ra, chất lượng sản phẩm cần được đảm bảo, thông tin về người bán, về sản phẩm phải rõ ràng chi tiết, phương thức thanh toán phải nhanh chóng thuận tiện, giao nhận hàng uy tín để gia tăng niềm tin của sinh viên với hình thức mua hàng trực tuyến.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44700
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.55 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.