Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44714
Title: Khái quát về sự cần thiết và nội dung mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước
Authors: Nguyễn, Tuấn Anh
Keywords: Luật phòng, chống tham nhũng
Khu vực ngoài nhà nước
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 10 .- Tr.18-21
Abstract: Bài viết nói về sự cần thiết mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) ra khu vực ngoài nhà nước: PCTN là một yêu cầu nhằm thúc đẩy sự phát triển của tổ chức, doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Các hành vi có dấu hiệu tham nhũng xảy ra càng ngày càng phổ biến trong hoạt động kinh doanh, gây thiệt hại và tác động đáng kể đến môi trường kinh doanh và tính lành mạnh của thị trường; Còn những “khoảng trống” của pháp luật về PCTN trong xử lý hành vi tham nhũng xảy ra ở khu vực ngoài nhà nước; Chủ trương của Đảng về việc từng bước mở rộng hoạt động PCTN ra khu vực ngoài nhà nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44714
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.5 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.