Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44719
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Thị Hoàng Anh-
dc.contributor.authorLại, Thị Thanh Loan-
dc.date.accessioned2021-02-22T08:36:22Z-
dc.date.available2021-02-22T08:36:22Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn2615-9104-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44719-
dc.description.abstractNghiên cứu tập trung đánh giá tác động của thanh khoản thị trường tài chính đến mức dự trữ thanh khoản của ngân hang thương mại tại nền kinh tế có hệ thống tài chính dựa vào ngân hàng. Dựa trên dữ liệu bảng của 20 ngân hàng thương mại tại Việt Nam trong giai đoạn 2007-2017, nghiên cứu tìm ra bằng chứng thực nghiệm cho thấy khi thanh khoản thị trường tài chính gia tăng sẽ giúp các ngân hàng thương mại giảm tỷ lệ dự trữ tài sản thanh khoản trên tổng tài sản. Nghiên cứu cũng cho thấy một thực tế khá thú vị là nhóm ngân hàng thương mại nhà nước có xu hướng dự trữ nhiều tài sản thanh khoản hơn so với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần trong cùng điều kiện thị trường, mặc dù điều này có thể làm tăng chi phí cho ngân hàng. Bên cạnh đó, kết quả từ mô hình hồi quy ngẫu nhiên dựa trên dữ liệu bảng cho thấy khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại tăng lên sẽ giúp thanh khoản tài sản tăng lên. Ngoài ra, lạm phát là biến số vĩ mô duy nhất được chứng minh tác động thuận chiều có ý nghĩa thống kê đến thanh khoản của ngân hàng.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số11 .- Tr.25-37-
dc.subjectThanh khoảnvi_VN
dc.subjectThị trường tài chínhvi_VN
dc.subjectNgân hàng thương mạivi_VN
dc.subjectViệt Namvi_VN
dc.titleTác động của thanh khoản thị trường tài chính đến thanh khoản ngân hàng thương mại tại Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.173.74


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.